BACK TO SCHOOL Tips

back to school tips

Hi guys! Maybe it’s a little late, but I still wanted to do a Back to School blogpost for you. I am going to give you some tips which I are helpful for me and I hope also for you. Also I am going to show you some of my new school supplies. I myself like to watch these kinda videos and blogposts, I also love to shop new school supplies, because it gives me an excuse to shop haha.

Hoi! Het is misschien een beetje laat, maar toch leek het me leuk om een Back To School blogpost te doen. Ik ga jullie wat tips geven die ik zelf er handig vind en waar jullie misschien wel wat aan hebben. Ook ga ik jullie wat van mijn nieuwe schoolspullen laten zien. Zelf vind ik het altijd heel leuk om dit soort videos en blogposts te lezen, ook vind ik het altijd leuk om nieuwe spulletjes voor school te kopen.

back to school tips

back to school tips

back to school tips

back to school tips1. My first tip is of course to organize your planning. I am a very chaotic person and planning is not something I am very good at. So this year I want to get better in planning so I bought a Desk planner and a normal planner/agenda. The Desk planner is very helpful to use everyday as a To Do list.

Mijn eerste tip is om je planning goed te organiseren. Ik ben een heel erg chaotisch persoon en plannen is niet één van mijn sterkste kanten. Aankomend jaar wil ik dit beter gaan doen en dus heb ik een Desk planner en een gewone agenda gekocht. De Desk planner is heel handig om elke dag te gebruiken als een soort To do list.

back to school tips

2. My second tip is to buy markers. Markers are a must have, you can use them for your summaries, also for your planning and many other things. I use it in my summaries to highlight important things and in my planning I use them to mark things that I have done/completed.

Mijn tweede tip is markers kopen. Markers zijn een echte musthave, je kan ze gebruiken voor samenvattingen, voor je planning en nog meer andere dingen. Ik gebruik markers om dingen die belangrijk zijn te onderstrepen in samenvattingen en in mijn planning om dingen door te strepen die ik heb gedaan.

3. Buy note books. Note books are also a must have. When you sit in class and want to write down something important you can write it in your note book. I always find that when I write things down, I remember them quicker.

Notitie boekjes zijn ook een must have. Wanneer je in de klas zit en je wilt iets belangrijks opschrijven wat de leraar bijvoorbeeld zegt, dan kun je het hierin opschrijven. Ik heb zelf altijd het idee dat ik dingen beter onthoud wanneer ik ze opschrijf.

4.  Document maps. Document maps are very helpful to organize all your summaries and other notes. You can order them in different sections and in that way you don’t have the problem that you can’t find your notes or they get lost in your bag.

Documenten mappen. Deze zijn heel handig om al je papieren, samenvattingen, notities etc. in te bewaren. Je kunt ze sorteren in verschillende secties en zo heb je goed overzicht en heb je niet het probleem dat je alle losse papiertjes kwijt raakt.

5. Make summaries during class. This is very important, if you do this you are already studying for your exams. So if your exam is almost there, you don’t have to study as much because you already did during the classes.

Maak samenvatting tijdens de lessen. Dit is erg handig en belangrijk, als je dit doet dan leer je namelijk eigenlijk al voor je toetsen. Dus wanneer je dan toetsen hebt, hoef je eigenlijk helemaal niet veel te leren omdat je dit ook al gedaan hebt tijdens de lessen. 

6. Make pictures of important information/assignments. Sometimes teachers show very important assignments or information on a powerpoint slide. Writing it down sometimes costs to much time and than you won’t be able to write down the whole thing, than it’s easier to just get your phone and make a picture of it.

Maak foto’s van belangrijke informatie/opdrachten. Soms laten docenten belangrijke opdrachten of informatie zien op een powerpoint slide. Het opschrijven hiervan duurt vaak te lang en dan ben je soms al te laat en heb je niet de hele slide over kunnen schrijven. In dat geval is het makkelijker om gewoon een foto te maken van de powerpoint slide.

7. Open the powerpoint during class. If you have your laptop/tablet with you, it might be helpful to open the powerpoint of the class on it. In that way you can go through it and maybe write down some extra things. It also is convenient to print out the power points, because than you can write extra information next to it.

Open de powerpoint tijdens de les. Als je een laptop/tablet op school hebt, is het handig om de powerpoint van de les te openen hierop. Zo kun je meekijken op je laptop/tablet en misschien wat extra informatie eruit halen. Ook is het handig om de powerpoints te printen, omdat je dan extra informatie ernaast kan schrijven. Op die manier heb je gelijke een soort samenvatting. 

These were all my tips, if you have any Back to School tips you can comment it down below! 🙂

Dit waren al mijn tips, als jij nou zelf ook nog handige Back to School tips hebt, zet het dan even hieronder in de comments! 🙂

 

Follow:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *